Menu
Projekt opracowano w
Gorczańskim Parku Narodowym
Serwis sfinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
Program edukacji ekologicznej

                     ZAINTERESOWANYM REALIZACJĄ NASZEGO PROGRAMU POLECAMY
                                        ARTYKUł W AKTUALNOŚCIACH
ASHRAE 90.1 ASHRAE 90.1                                
 - „BLISKIE SPOTKANIA Z PRZYRODĄ"
                          - warsztaty szkoleniowe 15 – 16 maja 2014
!!
 
   

asme section viii

       Program  „Czym skorupka za młodu nasiąknie, czyli jak pokochać przyrodę, żeby ona pokochała nas" kierujemy do nauczycieli, którzy chcą wyjść poza mury szkolne, by wspólnie z uczniami przeżywać radość poznawania roślin i zwierząt w ich naturalnym środowisku. 

asme section viii    Program powstał z Zespole Edukacji i Udostępniania Gorczańskiego Parku Narodowego. Przez cztery lata (2002-2005) był testowany w otulinie Parku. W tym czasie współpracowało z nami ponad  stu nauczycieli. Pragniemy im  wszystkim serdecznie podziękować. Szczególną wdzięczność chcemy wyrazić Koleżankom: Marii Brzęk, Iwonie Czartowskiej, Dorocie Fryźlewicz, Annie Łabuz, Urszuli Patraj, Małgorzacie Róg, Dorocie Skawskiej, Zofii Skawskiej, Zofii Sokół, Grażynie Staroń, Izabeli Staroń, Marii Szczypce, Barbarze Wierzbie, Janinie Żurek, które wspierały nas cennymi radami metodycznymi, a co najważniejsze przekazywały nam reakcje uczniów. Radość i zaciekawienie, z jakim dzieci uczestniczyły w zajęciach stanowiły dla nas motywację do pracy nad programem. 
asme code
   Słowa podziękowań kierujemy również do Zarządu i pracowników Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dzięki ich pomocy okazanej w trakcie realizacji projektu oraz wsparciu finansowemu NFOŚiGW  program  „Czym skorupka …” i wydany do jego realizacji pakiet edukacyjny został rozpowszechniony w całym kraju. W latach 2006-2008 wdrożeniem programu kierowało 80 koordynatorów.  Zorganizowali oni grupy zainteresowanych nauczycieli, prowadzili dla nich szkolenia oraz dystrybucję pakietów edukacyjnych. Szkolenia ukończyło ok. 4 000 nauczycieli ze wszystkich regionów Polski.


  Zapraszamy zatem  na bliskie spotkania z naturą, podczas których dzieci odkryją i  zrozumieją jej tajemnice. Wierzymy, że wędrówki z Robaczkiem – Podglądaczkiem zaowocują szacunkiem dla przyrody, pasją poznawania
i zaangażowaniem w jej ochronę.

                                                          Autorki programu:

Krystyna Popko-Tomasiewicz

Mariola Stefanik


 

 

 

 

 

asme section viii
Aktualności
2014-03-21
„Bliskie spotkania z przyrodą” - warsztaty szkoleniowe 15 – 16 maja 2014 dla nauczycieli oraz osób zajmujących się edukacją ekologiczną, które chcą realizować program “Czym skorupka za młodu nasiąknie..., czyli jak pokochać przyrodę żeby ona pokochała nas”. Zgłoszenia przyjmujemy do: 30 kwietnia 2014.
więcej
Nauczycieli, którzy chcieliby przystąpić do programu  zapraszamy na 2-dniowe  warsztaty  pt.: „Bliskie spotkania z przyrodą”, które odbędą się w Szkole Leśnej w Bielawie w dniach 9 -10 maja 2012r.
WARSZTATY POPROWADZĄ AUTORKI PROGRAMU. BĘDZIE WIĘC OKAZJA DO WYMIANY DOŚWIADCZEŃ !!!
więcej

   Wszystkich chętnych zapraszamy do Gorczańskiego Parku Narodowego na  wiosenne zajęcia edukacyjne dla klas młodszych szkoły podstawowej realizowane na  bazie  naszego programu  .........

więcej